Anamaria Vasile

CITEȘTE AZI, 6 IUNIE, RUGĂCIUNEA DE ÎNĂLȚAREA DOMNULUI PENTRU PURIFICARE ȘI IERTARE PĂCATE

Azi, pe 6 iunie 2019, întreaga creștinătate sărbătorește Înălțarea la Ceruri a Mântuitorului nostru. Tot azi, când are loc acest lucru minunat, toți credincioșii care au probleme, trebuie să rostescă următoarea rugăciune aducătoare de mare folos și ajutor pentru purificare și iertare păcate.

Iată mai jos și textul rugăciunii:

“Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Cel Ce, pogorându-Te din cer la cele de pe pământ ca om, ai înălţat, ca un Dumnezeu milostiv, firea noastră cea căzută, Cel Care apoi ai străbătut tăria cerului şi ne-ai unit pe noi cu Tatăl, la Tine cădem cu smerenie şi ne rugăm, Mântuitorule:

Trimite peste noi toţi Duhul Tău cel dătător de har, de lumină, de iubire şi de pace lăuntrică! Goneşte de la noi, ticăloşii, gândurile rele care ne tulbură, căci ştii, Cunoscătorule de inimi, cât de mare este războiul lăuntric la care suntem supuşi. Vindecă rănile noastre sufleteşti şi luminează ochii cugetelor noastre!

Tu ştii că însetează de Tine inimile noastre ca un pământ uscat! Aşadar, trimite harul Tău, Doamne, ca să ne sature foamea şi să ne adape setea, căci pe Tine Te dorim şi de Tine însetăm, Lumina Adevărului, Dătătorul mântuirii. Ajută-ne, Doamne, să ne trezim din somnul greu al păcatului şi să ne înălţăm cugetele şi simţirile noastre la cer, pentru a ne împărtăşi şi noi de bucuria veacului ce va să fie.

Amin!”.